Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Norddal Kommune, Stranda Kommune, Stordal Kommune, Sykkylven Kommune, Skodje Kommune, Sula Kommune, Giske Kommune, Haram Kommune, Askøy kommune, kultur, Austevoll kommune, kultur, Austrheim kommune, kultur, Bergen kommune, kultur, Bergen kommune, kultur, Bergen kommune, Fana og ytrebygda, Bergen kommune, kultur, Bergen kommune, kultur, Bømlo kommune, kultur, Eidfjord kommune, kultur, Etne kommune, kultur, Fedje kommune, kultur, Fitjar kommune, kultur, Fusa kommune, kultur, Kvinnherad kommune, kultur, Lindås kommune, kultur, Lindås kommune, kultur, Masfjorden kommune, kultur, Meland kommune, kultur, Os kommune, kultur, Samnanger kommune, kultur, Stord kommune, kultur, Stord kommune, kultur, Sund kommune, kultur, Sveio kommune, kultur, Tysnes kommune, kultur, Ulvik herad, kultur, Vaksdal kommune, Voss kommune, kultur, Voss kommune, kultur, Øygarden kommune, kultur, Aud Marit S Holmen, Karina Siegmund, Hanne Storm Ofteland, Torhild Vie, Vestlandsutstillingen, KS Sogn og Fjordane, NOKU Sogn og Fjordane, Biletkunstnarane I Sogn og Fjordane - Bksf, Norske Kunsthandverkere, Visit Fjordkysten AS, Visit Sognefjord AS, Visit Nordfjord AS, Askvoll Kommune, Aurland kommune, Balestrand Kommune, Bremanger Kommune, Eid Kommune, Fjaler Kommune, Flora Kommune, Førde Kommune, Gaular kommune, Gloppen Kommune, Gulen Kommune, Hornindal kommune, Hyllestad Kommune, Høyanger Kommune, Jølster Kommune, Leikanger Kommune, Luster Kommune, Lærdal Kommune, Selje Kommune, Sogndal Kommune, Solund Kommune, Stryn kommune, Vik Kommune, Vågsøy Kommune, Årdal Kommune, Sogn og Fjordane Teater, Høyanger Industristadsmuseet - Vasskraftmuseet, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Tusenårsstaden Gulatinget, Stiftinga Opera Nordfjord, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Sogn og Fjordane Kunstlag, Jakob Sande Selskapet V/hope Rekneskapskontor AS, Brak, Sogn og Fjordane Husflidslag, Teaterfestivalen I Fjaler, Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter, Vestnorsk Filmsenter AS, Høgskulen, Fylkesmannen I Sogn og Fjordane, Naustdal Kommune, Vevringutstillinga, Bergen Kunsthall, Bergens Kunstforening, BERGENSTRIENNALEN AS, B-open, HORDALAND KUNSTSENTER, KODE - kunstmuseene i Bergen, KRAFT BERGEN AS, Kunstgarasjen, Kunstnarhuset messen, Kunstnerverksteder CS55, PIKSEL PRODUKSJONER LTD, S12 GALLERI OG VERKSTED AS, Skrivekunstakademiet i Hordaland, Stiftelsen 3,14, STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST (BEK), Stiftelsen Lydgalleriet, VESTLANDSUTSTILLINGEN, Truls Ramberg, Per Morten Ekerhovd, Britt Smelvær, Tone Einelia, Christel Sverre, Bjørn Are Vollstad, Petra Rahm, Lillian Samdal, Preform AS, Visp - Produksjonsenhet For Visuell Kunst, Visp, KORO, Proscen - Produsentenhet For Scenekunst, BRAK, Hordaland Kunstsenter, Aldateateret ANS, Idun Losnegård, Jostein Avdem Fretland, Mariell Øyre, Hordaland Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune Kultur- og Idrettsavdelinga, Tone Stedal Haugland, Marianne Ose Askvik, Ronny Skaar, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune Kulturavdelinga, Statsbygg, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Fylkesmannen I Vestland, Nordisk Kunstnarsenter Dale, Firda Vidaregåande Skule, Eid Vidaregåande Skule, Ørsta Vidaregåande Skule, Årstad Videregående Skole, Fitjar Vidaregåande Skule, Hop Videregående Skole AS, Knarvik Vidaregåande Skule, Sotra Vidaregåande Skule, Voss Gymnas, Xform AS, Salt Arkitekter AS, Nordplan As Avd Førde, Arki Arkitektar AS, Aaland Arkitektkontor AS, Norske Arkitekters Landsforbund, Stiv Kuling AS, Asplan Viak As Avd Leikanger, Arkitektverkstaden AS, A-Vista, Arkitektkontoret Locus AS, Bech Arkitekter AS, Eigedomsutvikling AS, Br Eigedomsutvikling AS, Åsen & Øvrelid AS, Gravdalgruppa AS, Dvergsdal & Sunde Eigedom AS, Bergen Kommune, Bømlo Kommune, Etne Kommune, Fitjar Kommune, Kvinnherad Kommune, Stord Kommune, Sveio Kommune, Tysnes Kommune, Fusa Kommune, Samnanger Kommune, Os Kommune, Austevoll Kommune, Sund Kommune, Fjell Kommune, Askøy Kommune, Øygarden Kommune, Austrheim Kommune, Fedje Kommune, Lindås Kommune, Masfjorden Kommune, Meland Kommune, Modalen Kommune, Osterøy Kommune, Radøy Kommune, Vaksdal Kommune, Jondal Kommune, Odda Kommune, Ullensvang Kommune Sentraladministrasjon, Eidfjord Kommune, Ulvik Herad, Granvin Herad Sentraladministrasjon, Kvam Kommune, Voss Kommune, Ålesund Kommune, Vanylven Kommune, Sande Kommune, Herøy Kommune, Ulstein Kommune, Hareid Kommune, Volda Kommune, Ørsta Kommune, Ørskog Kommune, Jan Heggheim, Ingebjørg Erikstad, Sissel Lillebø Aarseth, Åge Avedal, Jenny Ellaug Følling, Kristin Rundsveen, Synnøve Stalheim, Mari Johansen Aune, Marianne Bugge, Torbjørn Hasund, Mona Steinsland
N - 19/11359-3 B-blokka
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Ola Moe
I - 15/13073-5 Kulturminner i Bremanger
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: NIBIO (Norsk Intstitutt for Bioøkonomi)
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Fjordalg AS
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Anlegg og Bergfagene
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Campus Førde Verftet
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: TTS AS
Dato: 11.11.2019 - Mottakar:
Dato: 11.11.2019 - Mottakar:
I - 18/9228-47 Rutetabell
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Kinn kommune
U - 18/9228-48 Buss til Leikanger Kai
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Marcus Servold
U - 18/9228-49 Rutetabell
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Kinn kommune
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Sognekraft
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: BKK
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: SFE
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Sunnfjord Energi
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: E-CO Energi
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Hydro Aluminium Årdal metallverk
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: SFE Produksjon AS
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane fiskarlag, Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Sogn og Fjordane Turlag, Jølster bondelag, Stardalen Bondelag, Jølster bonde- og småbrukarlag, Jølster jeger- og fiskerlag, Jølster Sau og Geit, Tine produsentlag Jølster, FNF (Forum for natur og friluftsliv, Marine Harvest Norway AS, Region Vest, Musea i Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Norges jeger- og fiskerforbund, Fjorden og Dale Sau og Geit, Flekke Sau og Geit, Guddal Sau og Geit, Flekke og Guddal grunneigarlag, Storelva i Dale elveeigarlag, Askvoll jakt- og fiskelag, Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag S &F, Norsk vannforening, vestlandskomiteen, Norsk vannforening, vestlandskomiteen, Norske lakseelver, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Sau og Geit, Sogn og Fjordane Energi AS, Holmedal og Askvoll Bondelag, Stongfjorden Bondelag, Askrova saualslag, Askvoll Sau og Geit, Holmedal Sau og Geit, Flora bondelag, Norddalsfjord bondelag, Nordalsfjord Sau og Geit, Stavøy Sau og Geit, Eikefjord Bondelag, Eikefjord Sau og Geit, Elveeigarlaget Osen – Vestre Hyen Forvaltningslag ( EOVH), Flora JFF, Flora turlag, Askrova Bygdelag/Grendeutval, Jølster skogeigarlag, Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord, Fjaler JFF, Fjaler og Hyllestad Bondelag, Florø bys vel, Barekstad/Hovdevåg grendautval, Bebuarane Fimlandsmarka, Botnane og Årebrot Grendelag, Grendalaget Friskus, Havreneset bydelsutval, Høydalane og Ausevik Grendautval, Krokane Bydelsutval, Nærøy Grendalag,, Rognaldsvåg, Kinn, Reksta Grendautval, Skorpa Grenda/Bygdelag, Stavang Bygdelag, Førde elveeigarlag, Stavøy Bygdelag, Svanøy Grendautval, Fjorddykk, Førde Bondelag, Førde Bonde og Småbruklag, Førde Sau og Geit, Førde jakt - og fiskelag, Førde speidargruppe, Miljøagentane i Førde, Naustdal Bondelag, Vernegruppa for Nausta, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe, Nausta elveigarlag, Naustdal Sau og Geit, Nordic Mining ASA, Naustdal bonde og småbrukarlag, Naustdal JFL, Instedalen Krins, Kvellestad Velforeining, Vevring Grendalag, Gaular Bondelag, Viksdalen Bondelag, Gaular JFL, Gaular Sau og Geit, Hestad saualslag, Gaular Bonde- og Småbrukarlag, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Naturvernforbundet Indre Sunnfjord, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, Indre Sunnfjord Turlag, Asbjørn Igelkjøn, Naturvernforbundet i Flora, Stig Asle Midtbø, Karsten Fester Sunde, Kristian Birger Korneliussen, Thomas Justinussen Kolseth, Trond Falkenstein, Per Albert Kristiansen, Per Karsten Wahl, Reidar Aase, Sogn og Fjordane JFF, Steinvik fiskefarm, Kristen Stæger-Breisnes, Bjarte Steinhovden, Oddvar Jan Endestad, Ingrid Elin Reksten, June Anne Nordnes, Øyvind Magnus Mjønerud, Thom Agnar Thomassen, Jofrid Aslaug Fimland, Jonny Håland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Venneforeninga for Bispestova i Lavik
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Linda Vibeke Holstad
U - 19/10413-4 Svar - Foto til arkivet
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Indremisjon
I - 19/8813-9 Trekker søknad
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar:
Dato: 11.11.2019 - Mottakar:
Dato: 11.11.2019 - Mottakar:
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Øyvind Bratland
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Øyvind Bratland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Nordstranda barnehage
I - 19/12220-2 Sykkelbane
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Nordstranda barnehage
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Statens vegvesen
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Klagenemnda for offentlege anskaffingar
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Statens vegvesen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Universitetsmuseet i Bergen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Bustadstiftinga ved Lærdal sjukehus
U - 19/8895-42 Fylkeskulturprisen 2019
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
U - 19/12279-2 Svar - Studiekompetanse
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Odd Helmer Handeland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
I - 19/12360-1 Fagbrev
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Vestlandsforsking
I - 19/4453-2 Skuleskyss i Svidalen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Jølster kommune
I - 19/4453-3 Skulebuss i Svidalen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Firda Billag Buss
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Jølster kommune
I - 19/4453-5 Skuleskyss
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Rakel Apneseth
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Skjærgårdstreffet
I - 19/6570-21 Søknad om skuleskyss
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Christense Rønnekleiv Eikenes
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-35 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stryn Kommune
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Franziska Ruettimann
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Kystmuseet I Sogn og Fjordane
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Bremanger Kommune
N - 19/12304-36 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-37 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-38 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-39 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Solund kommune
N - 19/12304-40 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-41 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-42 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-43 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Byggopp Sogn & Fjordane
N - 19/12304-44 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-45 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stiftinga Utkant
N - 19/12304-46 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-47 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-48 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-49 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-50 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-51 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-52 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-53 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-54 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-55 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
N - 19/12304-56 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-57 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Cecilie Authen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Landbruks- og Matdepartementet
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stiftelsen William H. Singer Jr's og Anna Brugh Singers
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Opplæringsfartøy AS
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Norconsult AS
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Rekruttskulen "Grand Jeté"
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Åse Leirgulen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Evoy AS
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
X - 19/12134-2 Utlysingstekst
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
I - 17/385-14 Dokumentasjon
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland
N - 19/12304-58 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-59 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-60 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-61 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-62 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Fylkesutvalet
N - 19/12304-63 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Førde Bogeskyttarklubb
N - 19/12304-64 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-65 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-66 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-67 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Vestnorsk fjordlandskap
N - 19/12304-68 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-69 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-70 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-71 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Aurland kommune
N - 19/12304-72 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Årdal kommune
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Lillian Samdal
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Stad Kommune
N - 19/12304-73 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-74 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-75 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-76 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-77 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-78 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-79 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: Solund kommune
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: NM Skiskyting 2020
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Astrid Bolstad Røyrvik
N - 19/12304-80 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset i Lærdal
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Enova SF
N - 19/12304-81 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
N - 19/12304-82 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-83 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-84 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Gaular kommune
N - 19/12304-85 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-86 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-87 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-88 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-89 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-90 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
N - 19/12304-91 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: Sognekraft AS
N - 19/12304-92 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-93 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-94 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-95 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
N - 19/12304-96 Rydding i ESA
Dato: 11.11.2019 - Mottakar: *********************
I - 19/12134-3 Tilsetjingssak
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.11.2019 - Avsendar: *********************