Nyhende

Nett-tv: Ope møte om utjamning av nettleige

21. mai 2019
Ope møte med politikarar og nettselskap om utjamning av nettleige i Førde 20. mai 2019. Sjå møtet i opptak.
Les meir ›

Vil ha AMK-sentral for luftambulansen på Haukeland

14. mai 2019

Fellesnemnda sitt arbeidsutval sluttar seg i ei uttale til at lokaliseringa av ein felles AMK-sentral for luftambulansetenesta for helseregionen vert lagt til Haukeland universitetssjukehus.

Les meir ›

Vegtrygging, klima og vedlikehald viktig for Vestland

10. mai 2019

Fylkesutvalet vedtok torsdag sitt innspel til ny Nasjonal transportplan. Der peikar fylkespolitikarane på overordna utfordringar som må løysast innan samferdsla i regionen framover.

Les meir ›