Nyhende

Foto/illustrasjon av jordklode som litt i hender.

Skulane deltek i norgesmeisterskap i klima

19. september 2019

Nesten alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane har meldt seg på noregsmeisterskapen i klima i januar 2020. Målet er at elevar og lærarar skal sjå klimaeffekten av personlege handlingar.

Les meir ›

No kan du melde deg på plansamling

20. september 2019

Det vert arrangert plansamling i Sogndal tysdag 29. og onsdag 30. oktober. Samlinga tek i år føre seg temaa frå visjon til reguleringsplan og stadutvikling. Samlinga gir ei innføring i planprosessar og fagleg påfyll i arbeidet med reguleringsplanar og stadutvikling.

Les meir ›

Fylkesutvalet vil ikkje ha nasjonal ramme for vindkraft

03. september 2019

Eit samla fylkesutval sa 28. august nei til ei nasjonal ramme for vindkraft, der utvalde område i Sogn og Fjordane blir peika ut som særleg godt eigna for landbasert vindkraft.

Les meir ›