Bilete tatt nedanfrå og opp. Fem tårn med trapp mellom. Foto: Anne Lise Norheim/Halliburton

Foto: Anne Lise Norheim/Halliburton

Olje og gass

Ein stor del av petroleumsproduksjonen i Noreg finn stad utanfor kysten til Sogn og Fjordane. Vi finn fleire olje- og gassfelt utanfor kysten vår, blant anna Snorre, Statfjord, Gullfaks, Gjøa og Knarr.

Samanlikna med nabofylka er Sogn og Fjordane underrepresentert i olje- og gassnæringa. Det trengst innsats for å betre og å halde på posisjonen. Denne satsinga inngår i verdiskapingsplanen.

Fylkeskommunen tek gjennom petroleumsrådet ansvar for politisk påverknadsarbeid, mens Maritim foreining Sogn og Fjordane har ansvar for å utvikle leverandørnettverket.

Petroleumsrådet er oppretta av fylkestinget og har eit hovudansvar for olje og gass i fylket. Rådet er leia av fylkesordføraren.

Fjordbase har ein sentral plass i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane. Lutelandet Offshore posisjonerer seg for rivingsoppdrag. Også i Gulen er det omfattande petroleumsrelatert verksemd.

Del dette:

Kontakt

Audun Erik Sunde
seniorrådgjevar
audun.erik.sunde@sfj.no
916 45 874

Relaterte lenker