Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

30.05.2017 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 30.05.2017
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 30.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2017 Oppfølgingsliste 3 - 2017 Vis (1) Vis
22/2017 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 30. mai 2017 Vis (2) Vis
23/2017 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2016 - rapport Vis (1) Vis
24/2017 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - prosjektplan Vis (1) Vis
25/2017 Selskapskontroll 2017 - bestilling Vis (2) Vis
26/2017 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2016 Vis (4) Vis
27/2017 Val av revisor for fellesnemnd i samband med samanslåing av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune Vis (2) Vis
28/2017 Selskapskontroll av VIGO IKS - invitasjon til deltaking i felles selskapskontroll Vis (3) Vis
29/2017 Forvaltningsrevisjon - Arkiv og offentlegheit - Rapport Vis (1) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568