Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

26.01.2016 kl. 09:00 - 00:00
Thon Hotel Jølster, Skei

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 26.01.2016.
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 26.01.2016.
Signert møteprotokoll kontrollutvalsmøte 26.01.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 - prosjektplan overordna analyse Vis (1) Vis
2/2016 Kontrollutvalet - Budsjett 2016 - Disponering av vedteken budsjettramme Vis (2) Vis
3/2016 Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll 2016 Vis (3) Vis
4/2016 Forvaltningsrevisjon - Samhandling og prosjektstyring - oppfølging av vedtak Vis (3) Vis
5/2016 Forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport - oppfølging av vedtak Vis (6) Vis
6/2016 Forvaltningsrevisjon - Tannhelsetilbodet til prioriterte grupper - bestilling Vis (2) Vis
7/2016 Forvaltningsrevisjon - Fylkesarkivet - oppfølging av vedtak Vis (2) Vis
8/2016 Årsplan for kontrollutvalt 2016 Vis (2) Vis
9/2016 Oppfølgingsliste 1-2016 Vis (1) Vis
10/2016 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 26. januar 2016 Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568