Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

01.10.2019 kl. 10:00 - 00:00
Kviknes Hotel, Balestrand

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 01.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 01.10.2019
Godkjenning av møteprotokoll 1.10.19
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2019 Revisjonsplan finansiell revisjon - rekneskap 2019 Vis
48/2019 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i perioden 2015 - 2019 Vis (1) Vis
49/2019 Trivselshagen IKS - Selskapskontroll - rapport Vis (1) Vis
50/2019 Forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv - oppfølging av vedtak i FT-sak 1/19 Vis (16) Vis
51/2019 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1. oktober 2019 Vis (4) Vis
52/2019 Oppfølging av arbeidet i kontrollutvalet 1. oktober 2019 Vis (1) Vis
53/2019 Forhandlingsprosess mellom BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (7) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568