Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

21.06.2016 kl. 10:00 - 00:00
Scandic Sunnfjord Hotell og Spa

Møtedokument
Møte i Hovudutval for samferdsle den 21.06.2016
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 21.06.2016
Møte i Hovudutval for samferdsle den 21.06.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2016 Søknad om fornya konsesjon for å drive Florø lufthamn, fråsegn Vis (1) Vis
28/2016 Fornya konsesjon på Sogndal lufthamn, fråsegn Vis (1) Vis
29/2016 Fornya konsesjon på Førde lufthamn, Bringeland,fråsegn Vis (1) Vis
30/2016 Planprogram til Regional transportplan 2018 - 2027, godkjenning Vis (2) Vis
31/2016 Driftskontraktar for elektroarbeid på fylkesvegnettet 2017-2022 Vis
32/2016 Ny driftskontrakt for HAFS for perioden 2017-22. Standard på drifts- og vedlikehaldsoppgåver Vis (2) Vis
33/2016 Fv.337 ved Bjørnabakkane i Luster - Namn på ny tunnel Vis (1) Vis
34/2016 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av Fv 4 til kommunal veg Vis (7) Vis
35/2016 SFJ 2019 innsparingstiltak samferdslesektoren Vis (4) Vis
36/2016 Skriv og melding 21.juni 2016 Vis (17) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568