Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for opplæring

31.05.2016 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.)

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 31.05.2016.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 31.05.2016.
1: Vedtekne og tilrådde tiltak for å møte definerte innsparingskrav i opplæringssektoren
2: Utgreiingsoppdrag 5: Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane; innsparingstiltak: oppbygging av faga i arbeidsåret
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2016 Skriv og meldingar Vis (4) Vis
15/2016 Årsrapport 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
16/2016 Tertialrapport 1/2016 Vis (9) Vis
17/2016 Revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis
18/2016 Høyring om endringar i opplæringslova og friskulelova Vis
19/2016 Utpeiking av ny kandidat til styret for Opplæringsfartøy AS Vis
20/2016 Økonomiplan 2017-2020 Vis (10) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568