Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

30.05.2017 kl. 09:00 - 14:15
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.05.2017
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.05.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2017 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 30.05.2017 Vis (7) Vis
28/2017 Innspel til Kystverket om prioritering av søknadar til kommunale fiskerihavnetiltak 2017 Vis
29/2017 Breibandutbygging og fylkeskommunale breibandmidlar Vis
30/2017 Spelemidlar til idrettsanlegg 2017 Vis (7) Vis
31/2017 Avvikling av INU-ordninga Vis (1) Vis
32/2017 Friluftsråd i Sogn og Fjordane Vis (6) Vis
33/2017 Festivalstrategi Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
34/2017 Tilskot til verdiskapingprosjekt på kulturminneområdet 2017 Vis (5) Vis
35/2017 Statsbudsjettet kap. 1429 post 72.2 frå 2013 og 2014, samt post 71 frå 2016 - freda bygg i privat eige Omfordeling av tilbaketrekte tilskot og fordeling av rentemidlar Vis
36/2017 Årsrapport 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
37/2017 Ny revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis
38/2017 Tertialrapport 1/2017 Vis (5) Vis Vis (2)
39/2017 Økonomiplan 2018-2021 Vis (9) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568