Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

30.04.2019 kl. 10:00 - 00:00
Villa Lidskjalv, Dalsåsen, Fjaler kommune

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.04.2019
Godkjenning av møtebok frå Aleksander Ø. Heen
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2019 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 30.04.2019 Vis (9) Vis
26/2019 Søknad om fylkeskommunal støtte til idrettsanlegg Vis (7) Vis
27/2019 Jølster - Astruptunet - søknad om tilskot til forprosjekt for visningssenter Vis (1) Vis
28/2019 Campus Førde verftet AS Vis (2) Vis
29/2019 Støtte til inkubatorane for 2019 og 2020 Vis (2) Vis
30/2019 Søknad om støtte til bevaring av kulturhistoriske verdiar på Harastølen Vis (3) Vis
31/2019 Søknad om tilskot til infrastruktur ved Njøs eigedom som grunnlag for drift av Norsk frukt og bærsenter - og bærsenter Vis (3) Vis
32/2019 Nye frukt- og bærkulturar - basisprosjekt 2019 Vis (1) Vis
33/2019 Tildeling frå Marint verdiskapingsfond 2019 Vis (1) Vis
34/2019 Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, uttale Vis (1) Vis
35/2019 Statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 79 tildeling av tilskot til verdsarven Vis (2) Vis
36/2019 Ung kultur møtest, strategiplan 2020 - 2024 - Høyring Vis (2) Vis
37/2019 Scenekunststrategi 2019 - innspel Vis (1) Vis
38/2019 PreForm AS - kulturmidlar 2019 til utviklingstiltak Vis
39/2019 Høyring - Langtidsplan for pilegrimssatsing 2019-2037 Vis (1) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568