Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

28.05.2019 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 28.05.2019
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 28.05.2019
Godkjenning av møtebok frå Karen M. Hjelmeseter
Godkjenning av møtebok frå Jakob A. Sandal
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2019 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 28.05.2019 Vis (23) Vis
41/2019 Breibandmidlar 2019 - Sogn og Fjordane Vis (3) Vis
42/2019 Spelemidlar til idrettsanlegg 2019 Vis (7) Vis
43/2019 Regionalt forskingsfond Vestlandet. Årsrapport 2018 Vis (1) Vis
44/2019 Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2019 - Prosjekt: Fjordane Virtuelle Campus Vis (2) Vis
45/2019 Høyring av forslag til endringar i friluftslova og forslag til forskrift om fylkeskommunane sine oppgåver på friluftsområdet Regionreforma og kommunereforma Vis (2) Vis
46/2019 Tilskot - nærings- og samfunnsutvikling 2019 - Prosjekt: Søknad om finansiering av Framtidsfylket t.o.m 2021 Vis
47/2019 Samarbeidsavtale om Distriktsmusikarordninga Vis (1) Vis
48/2019 Tilskot til fartøyvern 2019 - fylkeskommunalt tilskot Vis (1) Vis
49/2019 Fjord Norge as - fylkeskommunen sitt styremedlem Vis
50/2019 Sogn og Fjordane Fondet - val av styrerepresentant frå fylkeskommunen Vis
51/2019 Tertialrapport 1/2019 Vis (23) Vis
52/2019 Årsrapport 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568