Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

27.09.2016 kl. 09:00 - 00:00
De Heibergske Samlinger /Sogn Folkemuseum

Møtedokument
Møte i Hovudutval for næring og kultur den 27.09.2016
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 27.09.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2016 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 27.09.2016 Vis (8) Vis
72/2016 Tertialrapport 2/2016 Vis (6) Vis
73/2016 Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020 - næring og kultur Vis (4) Vis
74/2016 Hydrogen-satsing i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
75/2016 Regionale utviklingsmidlar 2016 - fordeling 3 Vis (6) Vis
76/2016 Høyring - nytt system for kapasitetsjusteringar i lakse- og aureoppdrett Vis
77/2016 Høyring - Framlegg til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Vis (1) Vis
78/2016 Søknader om konsesjon for opptak av skjelsand Vis (5) Vis
80/2016 Høyring - tiltak mot negative miljøeffektar av medikamentell behandling mot lakselus Vis
81/2016 Statsbudsjettet 2016 - kap. 1429 post 71 freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap fordeling av ekstra løyving Vis (2) Vis
82/2016 Sogn og Fjordane Teater - val av styreleiar Vis (1) Vis
83/2016 Avtale med NCE Tourism 2013-2016 - forlenging av eksisterande avtale Vis (1) Vis
84/2016 Klagesak - Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2016 - Prosjekt: Etablering av Economusee i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568