Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

21.06.2016 kl. 09:00 - 00:00
Svanøy

Møtedokument
Møtebok frå møte i Hovudutval for næring og kultur den 21.06.2016
Møte i Hovudutval for næring og kultur den 21.06.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2016 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 21.06.2016 Vis (6) Vis
65/2016 Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg - fullmakt til fordeling av tilskot. Vis (1) Vis
66/2016 Desentralisert ordning tilskot til kulturbygg Vis (1) Vis
67/2016 Bruk av fondsmidlar til styrking av friluftslivstiltak Vis
68/2016 Deltaking i EU-prosjektet "Rural focused European creative and cultural cooperation project." Vis
69/2016 Regionale utviklingsmidlar 2016 - fordeling 2 Vis (9) Vis
70/2016 Ny partnarskapsavtale mellom fylkeskommunane og Fjord Norge Vis (1) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568