Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

15.03.2016 kl. 10:00 - 00:00
Operahuset, Nordfjordeid

Møtedokument
Saksliste - møte i hovudutval for næring og kultur den 15.03.2016.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 15.03.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2016 Skriv og meldingar - Hovudutval for næring og kultur 15.03.2016 Vis (12) Vis
22/2016 Val av styremedlemer til Stiftinga Norsk Countrytreff Vis (2) Vis
24/2016 Statsbudsjettet 2016 - kap. 1429 post 71 freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap - tildeling av tilskot Vis (6) Vis
25/2016 Hydrogen-satsing Vis
26/2016 Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Årsplan for 2016 Vis (1) Vis
27/2016 Avklaring for vidare arbeid. Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke eit Interreg Europe initiativ. Vis
28/2016 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2016 Vis (4) Vis
29/2016 Regionale utviklingsmidlar 2016 fordeling 1 Vis (1) Vis
30/2016 Kommunale næringsfond - tildeling 2016 Vis (3) Vis
31/2016 Sogn og Fjordane Næringsutvikling, val av styre Vis (1) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568