Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

12.05.2016 kl. 13:30 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 12.05.2016.
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 12.05.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2016 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 12.05.2016 Vis (7) Vis
44/2016 Høyring av forslag om fredning av statens kulturhistoriske eigedommar - Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur Vis (3) Vis
45/2016 Marint verdiskapingsfond - andre utlysing 2015 Vis (2) Vis
46/2016 Revidert forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane – innspel til Fiskeridirektoratet Vis (4) Vis
47/2016 Sogn og Fjordane Næringsutvikling, val av styre Vis (1) Vis Vis (2)
48/2016 Fjord Norge as - oppnemning av styrerepresentant Vis
49/2016 Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020 - Næring og kultur Vis (3) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568