Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

29.05.2019 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Politikardag, møte i hovudutvala og innkalling til møte i fylkesutvalet 29. mai 2019
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 29. mai 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 29. mai 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 29. mai 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2019 Kinn - Kommuneplanen sin samfunnsdel Vis (2) Vis
44/2019 Statnett - bygging av ny 420 KV kraftleidning mellom Aurland og Sogndal. Vis (1) Vis
45/2019 Høyring av forslag til endringar i friluftslova og forslag til forskrift om fylkeskommunane sine oppgåver på friluftsområdet Regionreforma og kommunereforma Vis (2) Vis Vis (1)
46/2019 Samarbeidsavtale om Distriktsmusikarordninga Vis (1) Vis
47/2019 Mobbeombod for barnehage og grunnskule - forlenging av ordninga Vis (1) Vis
48/2019 Vitensenter - fylkeskommunal bruk Vis (4) Vis Vis (1)
49/2019 Oppfølging av FT sak 25/16 - Arealbehov ved tannklinikkane i Florø og Sogndal Vis (2) Vis
50/2019 Fv. 303 Seimsdalstunnelen - kostnadsoverslag Vis Vis (1)
51/2019 Innføring av takst for nullutsleppskøyretøy - Førdepakken Vis (1) Vis
52/2019 Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022 - ekstra utgreiing Vis Vis (1)
53/2019 Søknad om finansiell deltaking i nytt hurtigbåttilbod mellom Florø Smørhamn Måløy Vis (2) Vis Vis (1)
54/2019 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru - stadfesting av vedtak Vis
55/2019 Rekneskap 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
56/2019 Årsrapport 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (3)
57/2019 Tertialrapport 1/2019 Vis (23) Vis Vis (3)
58/2019 Skriv og meldingar fylkesutvalet 29. mai 2019. Vis (5) Vis
59/2019 Sal av fylkeskommunen sine aksjar i Firda Billag AS Vis (1) Vis
60/2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - fordeling av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS på kommunane Vis (5) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568