Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

27.01.2016 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkesutvalet den 27.01.2016.
Møte i finansutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 27. januar 2016
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 27.01.2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2016 Høyring - innføring av flypassasjeravgift - regionale konsekvenser Vis (3) Vis
2/2016 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027, oppstart Vis
3/2016 Sal fylkeskommunale bustader Lærdal Vis (5) Vis
4/2016 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fire minikraftverk i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune Vis (6) Vis
5/2016 Skriv og meldingar fylkesutvalet 27. januar 2016 - oppdatert 26.01.16 Vis (15) Vis
6/2016 Lutelandet Utvikling AS - Eigaroppfølging 2015 (Unntatt offentlighet). Vis
7/2016 Avvikling av fylkeskommunalt eigarskap i selskap (Unntatt offentlighet). Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568