Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

22.06.2016 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Sakliste - Møte i Fylkesutvalet den 22.06.2016
Møte i planutvalet og fylkesutvalet 22.juni 2016
Offenteleg møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 22.06.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2016 Fornya konsesjon på Sogndal lufthamn, fråsegn Vis (1) Vis
62/2016 Søknad om fornya konsesjon for å drive Florø lufthamn, fråsegn Vis (1) Vis
63/2016 Fornya konsesjon på Førde lufthamn, Bringeland,fråsegn Vis (1) Vis
64/2016 Planprogram til Regional transportplan 2018 - 2027, godkjenning Vis (2) Vis Vis (1)
65/2016 Strategisk plan for kysten 2017 – 2025 - offentleg høyring av planprogram Vis (1) Vis
66/2016 Avgrensa rullering av Fylkesdelplan arealbruk - høyring av retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra Vis (4) Vis
67/2016 Klimasatssøknad frå Bygg- og eigedomstenesta Vis
68/2016 Skriv og meldingar fylkesutvalet 22. juni 2016. Vis (9) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568