Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

08.10.2019 kl. 10:00 - 00:00
Loen - Hotel Alexandra

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 8. oktober 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 8. oktober 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 8. oktober 2019
Program - fylkestinget si samling på Hotel Alexandra i Loen 7. og 8. oktober 2019
Saksliste - Møte i fylkestinget 8. oktober 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2019 Kontroll av reiserekningar på politisk nivå Vis (1) Vis Vis (1)
38/2019 Trivselshagen IKS - Selskapskontroll - rapport Vis (3) Vis Vis (1)
39/2019 Regionalt forskingsfond Vestlandet. Årsrapport 2018 Vis (1) Vis
40/2019 Fylkestinget erklærer klimakrise i Sogn og Fjordane, jf. kommunelova kap. 6A om innbyggarinitiativ Vis (1) Vis Vis (1)
41/2019 Avvikling av Sogn og Fjordane Revisjon IKS Vis (1) Vis
42/2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - justering av aksjonæravtale, vedtekter og gåvebrev Vis (3) Vis Vis (1)
43/2019 Eigarmelding 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
44/2019 Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter - endeleg vedtak Vis (2) Vis Vis (1)
45/2019 Overføring av Astrupkunst Vis (6) Vis Vis (2)
46/2019 Nynorskhuset i Førde - Sogn og Fjordane teater si vidare deltaking Vis (7) Vis Vis (2)
47/2019 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - utviding av låneavtale Vis (3) Vis
48/2019 Mineralråd Vis (2) Vis Vis (2)
49/2019 Tertialrapport 2/19 Vis (18) Vis Vis (4)

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568