Nyhende

Foto av dagsturhytta på Vinjaåsen i Aurland, med utsikt mot Aurlandsfjorden, der eit cruiseskip kjem rundt neset.

Vi får 74 millionar i spelemidlar

10. mai 2019

Kulturdepartementet har no fordelt spelemidlane for 2019. Sogn og Fjordane får i år 14 millionar kroner meir enn i fjor.

Les meir ›

Korleis skal vi forvalte vatnet i Vestland?

10. mai 2019

Regional plan for vassforvaltning skal oppdaterast. Fleire dokument er lagde ut på høyring, og dei blir tema for høyringskonferansen i Førde 23. mai.

Les meir ›

Fylkeskommunen får midlar til å kartleggje fiskeplassar

06. mai 2019

75 000 kr i tilskot frå Kartverket sikrar at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kartlegge tilgjengelegheita til fiskeplassar ved fleire av dei større fiskevatna i fylket.

Les meir ›