Oppdrettsanlegg i fjorden. Fjell i bakgrunnen.

Fiskeri og havbruk

Vi vil legge til rette for fleire arbeidsplassar gjennom å vidareutvikle nye og eksisterande næringar basert på marine ressursar. Rekruttering, innovasjon, areal og auka kompetanse i marin sektor er viktig for å sikre vidare vekst i fiskeri og akvakulturnæringa.

Vi er aktive innan marin næringsutvikling og forvalting på fylkesnivå, og i samarbeid med dei andre vestlandsfylka. Vidare er vi med internasjonalt gjennom Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission) og NORA (Nordisk Atlanterhavssamarbeid).

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Lena M. Søderholm
Fagkoordinator
lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Relaterte lenker