Elva Anga i Førde. Foto: Arild Finne Nybø

Foto: Arild Finne Nybø

Energi

Sogn og Fjordane er eit fylke rikt på energiressursar i form av vatn, vind, olje og gass og bioenergi.

Fylkeskommunen er engasjert i å utnytte desse energiressursane til det beste for fylket.

Del dette:

Kontakt

Audun Erik Sunde
seniorrådgjevar
audun.erik.sunde@sfj.no
916 45 874
 

Relaterte lenker