Miriam Kayser Digernes / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kulturnett

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som mål å gjere kultur og kulturarv i fylket synleg og tilgjengeleg på nett. Sogn og Fjordane fylkeskommune samarbeider med kulturaktørar som fylkesarkivet, fylkesbiblioteket, Musea i Sogn og Fjordane, reiselivsaktørar og andre om å gjere kultur meir tilgjengeleg på nett. 

Tre satsingsområde er: 1) digital formidling av kultur og kulturarv 2) digital kompetansebyggjing og 3) utvikling av og opplæring i digitale læringsverktøy

Sigrun Espe / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kulturblogg

Kulturbloggen skal vere ein arena for kulturdebatt og for å fremje aktuelle tema innanfor det store og omfattande området «kultur». Vi ønskjer gjestebloggarar velkomne.

Les meir ›
lmuzvc 3qk 5

Kultur på nett

28. april 2015

Her finn du digitalt innhald frå arkiv, bibliotek, museum, reiseliv, arkeologi, kulturminnevern med meir. 

Les meir ›