Statistikk

I Fylkesspegelen vert det løpande oppdatert statistikk som viser hovudtrekka i utviklinga i fylket.

Opplæringsavdelinga har utarbeid ulike statistikkhefte, der du finn meir detaljert statistikk.

Regionale dialogmøte

Fylkeskommunen har eit koordinerande ansvar for å ha eit godt samarbeid med kommunane om kvaliteten i grunnopplæringa. Kvar haust vert det arrangert dialogmøte med kommunane i 4 regionar.

Under er statistikkgrunnlaget.

Dialogmøte i regionane 2017

Presentasjonen som vart nytta på dialogmøta i regionane i 2017.

2016

Dialogmøte Sogn

Dialogmøte Hafs

Dialogmøte Nordfjord

Dialogmøte Sunnfjord

2015

Dialogmøte Sogn

Dialogmøte Hafs

Dialogmøte Nordfjord

Dialogmøte Sunnfjord

Melding om elevinntaket

Melding om elevinntaket 2004-2005

Søkjar og opplæringsstatistikk

Søkjar og opplæringsstatistikk 2014-2015

Søkjar og opplæringsstatistikk 2013-2014

Søkjar og opplæringsstatistikk 2012-2013

Søkjar og opplæringsstatistikk 2011-2012

Søkjar og opplæringsstatistikk 2010-2011

Søkjar og opplæringsstatistikk 2009-2010

Søkjar og opplæringsstatistikk 2008-2009

Søkjar og opplæringsstatistikk 2007-2008

Søkjar og opplæringsstatistikk 2006-2007

Søkjar og opplæringsstatistikk 2005-2006

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00