"Kamp om vegmidlane i indre Nordfjord", Kulturhistorisk leksikon

"Kamp om vegmidlane i indre Nordfjord", "Den keltiske steinkrossen i Eivindvik" og "Det store hamskiftet i Stongfjorden" - dette er ikkje nyhendesaker, men artiklar i Kulturhistorisk leksikon. Det er viktig å kjenne fortida når skal forstå og påverke notida - søk fram artiklar om tema som du interesserer deg for.

Bilete av 17. mai-feiring i Stongfjorden ca 1910. Fotograf er Paul Stang
16-05-2014
Er du klar for den store dagen i morgon? Grunnlovsdagen blir feira til minne om den norske grunnlova, som blei underskriven på Eidsvoll den 17. mai 1814.I år feirar vi i tillegg grunnlova sitt 200-årsjubileum. Her kan du lese litt om kva som faktisk skjedde 17. mai i 1814.
Kvern ved Jølstra. Foto Ragnar Bull
14-02-2014
Kva er kulturminne? Eit naust? Ein telefonboks? Stabbur? Eller eit industribygg? Her finn du meir informasjon om og bilete av kulturminne rundt om i heile fylket.
DKS-katalog
25-10-2013
Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane (DKS) gir elevar i skulen eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. Ein heil katalog full av ulike kunstnarlege og kulturelle uttrykk viser på ein god måte korleis DKS forsøker å femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa. No kan...

Ressursar