Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:
Offentlig journal
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Utdanningskirektoratet, Åge Hansen
Dato: 21.11.2017 - Mottakar:
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: SFE Nett AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Lærdal kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Askvoll kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Vågsøy Kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Arkitektkontoret 4B AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Kjørnes Camping AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Proess AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Sande Settefisk AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Setredalen Kraft AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Kjartan Storøy
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Advokatfirma DLA Piper Norway DA
U - 17/8707-4 Gjesteelevar 2017
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Hordaland fylkeskommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Staples Norway AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Guleslettene Vindkraft AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Sfe Nett AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Sigfred Ottar Nøttingnes
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Gunnar Hole
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Loen Utviklingslag
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Norsk Hydrogenforum
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Karl Arne Rimmen
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
I - 17/6817-5 Vedkomande gullur 2017
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: M Reppen AS
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Charlotte Skarsbø
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: SFE Nett AS
I - 17/3579-14 Klage på fagprøve
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Knut Helge Olsen
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: Riksantikvaren
N - 17/8321-2 Svar - Seniortillegg
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
N - 16/9625-2 Seniorsatsing
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Kulturminnefondet
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
I - 17/8986-1 Dokumentasjon
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Sogn og Fjordane Turlag
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: 'Bremanger kommune', 'Asle R Seljeseth'
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Medietilsynet
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Hanne Waksvik Heen
Dato: 21.11.2017 - Avsendar: Fjord1 ASA
Dato: 21.11.2017 - Mottakar: *********************