Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: 'laerdal.bibliotek@laerdal.kommune.no'
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: 'Hornindal frivilligsentral'
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
U - 18/9317-2 Pensjonsrettigheter
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Visit Sognefjord, Visit Nordfjord, Visit Fjordkysten, Sunnfjord Utvikling, Sunnfjord Utvikling, Anne Silje Sylvarnes, Jan Heggheim, Anna Kristine Gytri
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Birger Nedberge
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Birger Nedberge
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Styringsgruppa for arkivplan.no
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Firda Billag Buss AS
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Opplæringskontoret For Fiskeri- og Havbruksfag
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Kari-Anne Kirsebom Strandman
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Flataker Landskap
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Samferdselsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Krister Turøy
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Raymond Haugsdal
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Askvoll kommune
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Opplev Leikanger
Dato: 04.12.2018 - Mottakar:
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Jølster kommune
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet, Postmottak KD
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Stiftinga Otternes Bygdetun
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
I - 18/9436-1 NA-rundskriv 2018/13
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
U - 17/5609-40 Kompetansebevis
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Stiftinga Otternes Bygdetun
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler
U - 18/9419-10 Svar- Utsett eksamen
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Vest
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: 'anders.saternes@vegvesen.no', Statens vegvesen Region Vest, Inge Horstad
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Stiftinga Wittgenstein I Skjolden
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
U - 18/9419-13 Svar -
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Birger Olav Nedberge
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Kari-Anne Kirsebom Strandman
U - 18/8593-2 Avbrutt søknad
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Tine SA
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/7184-4 Kurset utgår.
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Tine AS v/Tine Rådgjeving Sogn
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Norsk Sjøfuglsenter
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Multiconsult v/Solveig Renslo
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Jon Skjerdal
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Aurland kommune
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Statkraft Energi AS
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Ivar Aasen-tunet, Anja Angelskår Mjelde
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Normati AS
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Einar Rysjedal
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
U - 16/6989-9 Avslutta sak
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Norsk Rikskringkasting AS
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Stryn Kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Norane Ungdomslag
U - 18/7233-6 Rettsbrev
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/5609-41 Kompetansebevis
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Lærdal Senterparti
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Hornindal kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Signe Nordvik
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Samfunnsøkonomisk Analyse AS
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar:
I - 17/3152-8 Permisjon
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Idar Torbjørn Mo
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Pensjonistane i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Miljødirektoratet
Dato: 04.12.2018 - Avsendar: Førde kommune
U - 18/1927-10 Klage
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 04.12.2018 - Mottakar:
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Høyanger tannklinikk
Dato: 04.12.2018 - Mottakar: Balestrand tannklinikk