Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/3289-7 Nettsider
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/3289-8 Nettsider
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/568-1 Faktura - utbetaling
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
U - 18/1229-2 Stilling som tannlege
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Jorunn Merete Haukås-Eide, Ingeborg Magerøy
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/6546-29 Tilbod Myrhvold
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Sognenett AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ola Moe
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ola Moe
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Odd Helge Brugrand
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: NLR Vest, NLR Vest, NLR Vest, NLR Vest, NLR Vest, NLR Vest, Gloppen ungdomsskule, Sogn og Fjordane Bondelag, Kompetansenettverk lokalmat vest/SJH, Tretema AS, Speidarane i Jølster, Venke Sjursen, Knut Vebjørnsen, Trygve Jacobsen
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Lene Hagen
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Lene Hagen
U - 15/9013-25 Akseptvilkår tilskudd
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Lene Hagen
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Indre Ofredal vener
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Hilde Kvamsås Aa, Jasmin Eminovic, Svein Hauge, Svein Torbjørn Sandvold, Sonja Hestetun, Turid Svoren, Jarl Henrik Devik
X - 18/2383-1 Utlysningen
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Stårheim Bygg AS, Veidekke Entreprenør AS, Consto Sfj AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Caverion Norge AS, Eid Elektro AS, Ulvesund Elektro AS, Jan Tore Rosenlund
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Lift Tech AS, Schindler AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Isovent AS, Kamo Ent. AS, Klima Experten AS, Nordvest Miljø AS, Jan Tore Rosenlund
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Fjordpipe AS, Caverion Norge AS, Husevåg Rør AS, Jan Tore Rosenlund
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Nordplan AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Kari Bolstad
U - 17/6225-48 Anbod 2017 - Matvarer
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Luster austre fjellstyre
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Trygve Weidemann Moxness
U - 18/6348-1 Svar - Skuleskyss
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Leikanger kommune
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Firda Sjøfarmer AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
U - 16/3058-37 Attest Darina Cizkova
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Teaterkolo, Trygve Apalset
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Matarena AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Gulen kommune, Mattilsynet Sør og Vest, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kystverket Vest, Fiskeridirektoratet
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: FU og HS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Hornindal bibliotek
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/2076-23 Tilbod om stilling
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Kommunalbanken Norge, KLP Kommunekreditt
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Stig Arild Haukås Øystese
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Bjørn-Are Norstrand
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Tine SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Norsk Landbruksrådgiving Vest SA
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Jan-Erik Baadsvik
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Ståle Lothe
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Roman Gritco
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Sigbjørn Råsberg
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Peter Ernst Wilhelm David Hanssen
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Servicegrossisene AS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Judith Sissel Hegrenes
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Nortura SA
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Tine SA
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Statens Kartverk
U - 18/6381-2 Svar - Refusjonskrav
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
U - 18/2214-21 1.konsulent rådgjevar
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Eid Kommune
I - 18/6397-1 Gammal base vekk?
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Oddmund Kyllesø
I - 18/1165-13 LNK og Vestland
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Nortura
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Vigo IKS
I - 18/5962-3 Sakkunnig fråsegn
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Deloitte
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Havbrukspartner AS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Vigo IKS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Statens Kartverk
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler
X - 18/6402-1 Protokoll
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
I - 16/6482-5 Prøveprotokoll
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Fylkeshovudverneombodet
I - 16/8063-5 Prøveprotokoll
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Sognekraft AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Oddmund Kyllesø
I - 18/6224-5 Underskriven avtale
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Hans Jakob Reite
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Itslearning AS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Iselin Myklebust
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Mattilsynet Sør og Vest, Kystverket Vest, Fiskeridirektoratet region Vest, Eid kommune
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Møre og Romsdal fylkeskommune
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Advokatfirmaet Thommessen AS
U - 15/12450-9 Kompetansebevis
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Felles Landbrukskontor ÅLA
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: 'Høyanger Bibliotek'
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Servicegrossistene AS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Stiftinga Ormelid Gard
I - 15/12289-7 Kompetansbevis
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Laura Kvamme, Kjartan Aa Berge
Dato: 23.05.2018 - Mottakar:
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Nordfjord Forsøksstasjon AS
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
I - 16/3230-182 Engasjementbrev - DBN
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Deloitte
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Fortidsminneforeningen
U - 15/8786-30 Søknad om forskot
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/5791-2 Uttale
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Eid kommune
U - 15/8822-7 Svar - Kystmuseet
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Den norske kyrkja
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Jorunn Merete Haukås-Eide, Ingebjørg Erikstad, Ingeborg Magerøy
U - 17/3610-11 Svar - Spisesal
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ola Moe
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Sefar AS
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
U - 16/7854-3 Mundal hotell
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ola Moe
U - 16/7854-5 Mundal hotell
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ola Moe
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Jorunn Merete Haukås-Eide, Eva Moberg, Ingeborg Magerøy, Jarle Aarvoll, Jostein Aanestad, 'Torun Emma Torheim, Per Hilleren, Einar Skeie, Christoffer Knagnehjelm
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ingeborg Magerøy, Jorunn Merete Haukås-Eide
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Ingeborg Magerøy, Jorunn Merete Haukås-Eide
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Jorunn Merete Haukås-Eide
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Jorunn Merete Haukås-Eide
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: 'postmottak@nfd.dep.no'
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Irene Stegen
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Gry Mørk
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Frode og Anita Høivik
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2018 - Mottakar: Winnie Yri