Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi ikkje har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Liv Ulvik
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Bibliotekarforbundet (BF), Delta og Parat, Den Norske Tannlegeforening (NTF), ECONA, Fagforbundet (repr.og EL&IT-forbundet), Forskerforbund (NOFO), Naturviterne, Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon (NITO), Norsk Lektorlag, Norsk Skoleleiarforbund (NSLF), Skolenes Landsforbund (SL) Repr. også MFO, Tekna, Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Sel Kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Selje kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
N - 18/1384-1 Seniorsatsing
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
U - 15/11609-23 Kompetansebevis
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Ørjar Nydal
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Vidar Kongsrud
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Wikborg Rein Advokatfirma AS
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: NRK Sogn og Fjordane
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: 'debatt@bt.no'
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Media i fylket
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Høyanger kyrkjekontor
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Geir Willy Nesse
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Kompetanse Norge
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Geir Willy Nesse
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/503-3 Dokumentasjon
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1397-1 Praksiskandidat
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Bendik Enger
I - 15/8971-7 Melding til fagprøve
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Bremanger kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Flåm Travel AS
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Bendik Enger
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Åsta-Magni Hauge
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Stiftinga Wittgenstein I Skjolden
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
U - 18/1114-2 Svar - Ungdomspris
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: Brian Ynwa Landøy
I - 18/1176-11 IKT lærlingar
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane Revisjon IKS
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Nibberåsa
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Bergens Tidende AS
I - 18/1422-1 Dokumentasjon
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Veronica Elde
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Knut Henning Grepstad
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar:
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Kystverket
I - 15/12074-3 Melding til fagprøve
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Asplan Viak As Avd Leikanger
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: Fagskolen aldring og helse
I - 18/530-8 Biblioteksmedarbeidar
Dato: 15.02.2018 - Avsendar: *********************