Nyhendearkiv

Søk i nyhende

Search form

Det vert kulturopplevingar av ymse slag under Kulturfestivalen som går av stabel
Måndag, 23 januar, 2012 - 21:19
Dette er berre noko av det som står på programmet når Sogn og Fjordane fylkeskommune er med og arrangerer Kulturfestivalen 2012. Festivalen inviterer menneske med utviklingshemming til ei rik kulturhelg i Førde 20.–22. april. Les meir...
 
Fredag, 20 januar, 2012 - 10:18
Alle snakkar om vêret, og ekstra aktuelt har dette tema vore i dei siste vekene etter at stormen Dagmar herja natt til 2.juledag og skapte store vanskar og øydeleggingar. Måndag 23. januar kl 19 vil vêr og vêrmerke også vere eit tema på museet. Då kjem den kjende vêrdama frå TV2, Eli Kari Gjengedal frå Leikanger,  for å fortelje om vêr og gamle vêrmerke. Forutan å vere kjend  frå vêrmeldinga på fjernsynet, har ho gjeve ut bok om gamle vêrmerke og ho har til og med skrive ei barnebok om vêret.   Les meir...
 
Måndag, 16 januar, 2012 - 07:40
På Facebook-sida til Den kulturelle skulesekken (DKS) kan du få eit glimt inn i kvardagen til ei av dei fremste satsingane på kulturformidling i skulen. Les meir...
 
Torsdag, 12 januar, 2012 - 11:08
Operaen på Nordfjordeid er meir enn berre ein opera. Det er ei kulturell storstove som tilbyr eit mangfald av kulturopplevingar. Laurdag 21. januar serverer Karoline Kruger og Sigvart Dagsland ei musikalsk oppleving. Det er ikkje ofte dei to profilerte musikarane og ektefellene opptrer i lag og denne gongen kan publikum mellom anna få med seg kjende songar i ny drakt. Les meir...
 
Måndag, 28 november, 2011 - 12:21
Me inviterer kultur og skulefolk til tre dagar med workshop i digital historieforteljing på Sunnfjord museum i Førde den 23.  til  25. januar.  Med oss som kurshaldarar har me Høgskulen i Sogn og Fjordane. Verkstaden er egna både for nybyrjarar og for dei som ønskjer å  friske opp sine kunnskapar innanfor digital historieforteljing. Les meir...
 
Solo Cissokho frå Senegal er ein av artistane i årets DKS program.
Måndag, 28 november, 2011 - 12:10
Den kulturelle skulesekken er fylkeskommunen si turneordninga som skal gje elevar eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. Turneane i haust strekkjer seg frå den yste øya til dei inste fjordane og spenner over eit rikt mangfald av kulturproduksjonar. Les meir...
 
Måleri av Bernt Tunold som har blitt digtialt formidla på Digitalt Fortalt.
Måndag, 28 november, 2011 - 11:27
Me inviterer kultur og skulefolk til tre dagar med workshop i digital historieforteljing på Sunnfjord museum i Førde den 23.  til  25. januar.  Med oss som kurshaldarar har me Høgskulen i Sogn og Fjordane. Verkstaden er egna både for nybyrjarar og for dei som ønskjer å  friske opp sine kunnskapar innanfor digital historieforteljing.  Les meir...
 
Tysdag, 15 november, 2011 - 09:15
Poeten Jan Erik Vold kjem ikkje åleine. Med seg har han jazzmusikaren Håkon Paulsberg. Den 16. november skal dei presentera songar og tekstar av Alf Prøysen og Cornelis Vreeswijk med programmet "Så seile vi på Mjøsa. Prøysen og Vrerswijk i samme båt".  Dei to trubadurane er motsetningar som personar og i sine musikalske uttrykk.   Les meir...
 
Tysdag, 8 november, 2011 - 21:45
Det er ledig stilling som rådgjevar i kulturavdelinga med arbeidsstad Leikanger. Arbeidsfeltet er digital kulturformidling der utvikling av tenestene på Kulturnett Sogn og Fjordane inngår som ein del av jobben. Dersom  du likar spennande, varierte og ansvarsfulle oppgåver kan denne jobben vera noko for deg. Stillinga er eit vikariat i 100% stilling frå og med 1. januar 2012 til og med september  2013.  Les meir...
 
Tysdag, 8 november, 2011 - 14:07
Laurdag 12. november k.l 11 opnar dørene for publikum hjå Fylkesarkivet på Fylkeshuset. Det er arkivdagen og tema er Protest. Gjennom føredrag og utstillingar får me kjennskap med mellom anna sjukehusstridar i Sogn og Fjordane gjennom tidene.   Les meir...
 
Måndag, 7 november, 2011 - 13:35
På Sunnfjord museum er dei i gong med juleførebuingane og arrangerer julekveld for born og vaksne torsdag 8. desember. Her står juleverkstad og julegraut på menyen i samarbeid med Midtre Sunnfjord Husflidslag. For dei som ønskjer å vitje museet før den tid, kan me anbefala utstillinga « Strikking i biletkunsten» med føredrag av Annemor Sundbø torsdag 17. november.    Les meir...
 
Berit Alise Høivik
Torsdag, 3 november, 2011 - 11:35
Eit våtare, varmare og villare klima vil påverke dei kulturhistoriske bygga på musea i fylket vårt.  Kva kan vi gjere for å hindre skadar? Les meir...
 
Fylkesarkivar Snorre D. Øverbø
Måndag, 31 oktober, 2011 - 10:10
Det er lett å bli blenda av store mengder informasjon som ligg berre eit tastetrykk unna. Men er utdanningssystemet vårt tilpassa den nye røyndomen? Er vi kristiske nok, eller tek vi til takke med det første svaret vi får? Og kvar vart det forresten av arkivarane og bibliotekarane? Les meir...
 
Tysdag, 25 oktober, 2011 - 19:18
Me gir skular muligheit til å ta i bruk GeoAtlas. I staden for at verdfull kunnskap vert gøymt i gamle kladdebøker, vert den teken vare på for framtida på GeoAtlas. Les meir...
 
Måndag, 24 oktober, 2011 - 09:11
Frå fredag 21. oktober til søndag 6. november turnerer bokbåten i Sogn og Fjordane. Han skal innom 39 stader fordelt på 17 kommunar. Nye stoppestader denne gongen er Vevring og Årdalstangen. Les meir...
 
Morten Johan Svendsen
Måndag, 3 oktober, 2011 - 11:21
 Avdelingsdirektøren ved Musea i Sogn og Fjordane, Morten Johan Svendsen, tykkjer etableringa av Sogn Kunstsenter i Lærdal og Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde er eit historisk vendepunkt for regionen: "Sogn og Fjordane er for alvor med i det nasjonale kunstnettverket og folk i Sogn og Fjordane treng ikkje lenger å reise til utlandet for å sjå kunst av høg kvalitet og aktualitet." skriv han i Kulturbloggen. Les meir...
 
Fredag, 30 september, 2011 - 13:55
Føredrag på Sunnfjord Museum 13.10.2011.Øystein Jansen fortel om kvernstein og kleberstein og om korleis fjellgrunnen vart til. Les meir...
 
Gullmynt (solidus) funne på garden Evebø i Gloppen
Tysdag, 27 september, 2011 - 12:49
Vi inviterer deg til å prøve vår nyaste teneste: Søk i arkeologiske samlingar. Her kan du søkje i gjenstandar som vert funne i samband med arkeologiske utgravingar utført av universitetsmusea rundt om i heile landet. Samlingane innheld titusenvis av gjenstandar frå ørsmå bitar av flint til store vikingeskip. NB: Tenesta er ikkje ferdig utvikla. Vi set difor pris på tilbakemeldingar slik at vi kan gjere søket enno betre. Les meir...
 

Sider