Nyhende

Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

14. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›

Fylkeskommunen søkjer ny UKM-arrangør

09. februar 2018

UKM-festivalen Sogn og Fjordane er det største årlege UKM-arrangementet i fylket. No er vi på jakt etter ny arrangør for 2019-festivalen.

Les meir ›

Barn i Sogn og Fjordane låner mest bøker

07. februar 2018

Innbyggarane i Sogn og Fjordane er dei flittigaste lånarane av barnebøker i landet. Det syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

Les meir ›