Kulturinstitusjonar


Tittelsorter minkande Type institusjon Kommune
Institusjonen er kartfestaFirda vidaregåande skule Bibliotek Gloppen
Institusjonen er kartfestaGloppen folkebibliotek Bibliotek Gloppen
Institusjonen er kartfestaNordfjord Folkemuseum Museum Gloppen