Transplant

Transplant er eit kompetansesenter for design. Transplantbygget ligg i Dale sentrum like ved Dalsfjorden. Bygget, i samtidsarkitektur, er teikna av Attila Eris (kjent for sitt arbeid for Renzo Piano). Staden er bygd for å hjelpe bedrifter å utvikle internasjonale og konkurransedyktige prosjekt. Transplant arrangerer strategiske designworkshop og coaching dagar for bedrifter. Transplant har kulturelle arrangement og servering ved førhandstinging, året rundt. Besøk Transplants designstudio, modellverkstad og Noregs einaste innovative materialbibliotek!

Opningstider i sommar (Juli og August):
Kafe med is, kake og kaffispesialitetar: Tysdag til fredag kl. 9-17.
Kulturtorsdag: Lunsj kl.12 og omvisning på Transplant kl.13, deretter omvising av Jakob Sande - tunet kl.15. Tingast før kl.9.30 same dag.

Opningstider:
Lunsjklubb med heimelaga mat og brød: Tysdag til fredag, tingast før kl. 9.30 same dag.
Helg: kl. 22-02. (sjå program)
Meir informasjon og arrangement: sjå heimeside

Kommune: 
Kategori: