Stedje Mølle

Stedje Mølle vart bygt i 1893 av Erik Stedje og driven med ein 60 hestars turbin.

Mølla er verna som kulturminne, og vert forvalta av De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.

Kommune: 
Kategori: