Småbruk i Eidet

Småbruket i Eidet har og båtbyggarverkstad. Småbruket vert forvalta av De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.

Kommune: 
Kategori: