Operahuset Nordfjord

Operahuset Nordfjord skal vere møtestad for flest mogleg ? fungere som huset for alle! Operahuset Nordfjord skal bidra til auka kunstnarleg aktivitet ? utvikle kulturlivet i kommunen og regionen!

Kommune: 
Kategori: