Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD) er eit Artist-in-Residence-senter støtta av Kulturdepartementet. Senteret vart etablert i 1998 i Dale i Fjaler kommune.

NKD si hovudverksemd er drift av eit gjesteatelierprogram, med særleg innretning mot nordiske kunstnarar. Kvart år vert ca 20 kunstnarar invitert til NKD. Nordisk kunstnarsenter Dale har økonomiske støtteordningar for dei inviterte gjestekunstnarane, og bidreg slik til økt mobilitet for kunstnarar frå Norden og andre land.

NKD samarbeidar med andre institusjonar innanfor biletekunst-, design- og arkitekturfeltet.

Kommune: 
Kategori: