Nordfjord Folkemuseum

Nordfjord Folkemuseum er distriktsmuseum for Nordfjord og ein del av Musea i Sogn og Fjordane. Gloppen kommune er vertskommune og museet er plassert i det vakre friluftsområdet Jølet, nær Sandane sentrum. Museet har 44 antikvariske hus oppsett til no. Mange av husa er innreidde slik dei var da dei vart nytta på 1700- og 1800-talet. Museet tek vare på gamle hus, gjenstandar og anna kulturhistorisk materiale frå dei yste kystbygdene til dei inste jordbruksbygdene. Museet har i tillegg tematisk ansvar knytt til vasskraft i Sogn og Fjordane.

Kommune: 
Kategori: