Jølstramuseet

Jølstramuseet er et privat bygdetun med 13 antikvariske bygninger, der i blant flere røykstover fra 1600-tallet samt en gjenstandssamling fra fjern og nær fortid. Nevnes kan skulptursamlingen av den lokale treskjæreren Johannes Fossheim og tekstilsamlingen med gamle åklær og drakter.

I tekstilsamlingen finnes eksempler på de eldste norske ruteåklene fra 16-1700-tallet.

Maleren Nikolai Astrup (1880-1928) tegnet mønster for billedvev og rutevev til sin mor, Petra Astrup, som var en aktiv og prisbelønnet vever. Museet har en egen salgsutstilling av "Astrup-tepper", vevet i dag etter kunstnerens mønstre.

Museet inneholder også et kunstgalleri med skiftende salgsutstillinger sammen med de faste utstillerne, kunstnerne Ludvig Eikaas og Oddvar Torsheim. Museet arrangerer fisketurer med utleie av utstyr og guide til fiskeplasser for ørret og sjøørret i Jølstra og til havfisketurer utenfor Florø.

Kommune: 
Kategori: