Gloppen folkebibliotek

Hovudbiblioteket Gloppen folkebibliotek er plassert i Trivselshagen på Sandane.Byrkjelo filial ligg i Byrkjelo sentrum, like ved busshaldeplassen. Hyen filial er kombinert skule- og folkebibliotek samlokalisert på Hyen skule.Kontaktinformasjon:bibliotek@gloppen.kommune.no Tlf: 57 88 39 90 bibliotek.hyen@gloppen.kommune.no Tlf: 57 86 98 22 bibliotek.byrkjelo@gloppen.kommune.no Tlf: 57 86 73 53

Kommune: 
Kategori: