Førdehuset

Førdehuset er eit regionalt kulturbygg på 17.000 m2, ein hjørnestein for kulturlivet på Vestlandet. Storstova ligg sentralt i Førde by, omkransa av idrettsanlegg, uteamfi og er nabo til Fylkesgalleriet, barne- og ungdomsskular og vidaregåande skular. Eit mangfald av kulturaktivitetar er samla under eitt og same tak - små og store opplevingar heile året.

Kommune: 
Kategori: