Drosjeløyve

Drosjeløyve gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag, med bil registrert for inntil ni personar eller med bil registrert for 10-17 personar.

Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa.

Det skal nyttast eige søknadsskjema.

Under føresetnad av at søkjarane oppfyller vilkåra ovanfor blir drosjeløyve tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt skjøn.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no

Dokument