Ole Stian Hovland

Om Ole Stian Hovland

Eg er arkivar. Det inneber at eg er oppteken av dokumentasjon, kommunikasjon og tilgjenge til informasjon. Eg jobbar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, og som oftast med å gi råd og hjelp til kommunane i fylket og fylkeskommunen. No er eg konstituert fylkesarkivar. I tillegg til dei kommunale arkiva, har eg difor omsut for privatarkiv, stadnamn, musikk, og foto frå Sogn og Fjordane.

Ole Stian Hovland sine blogginnlegg

Tittel Kommentarar Publisert
200 år med gløymske og minne 0 Torsdag, 3 juli, 2014 - 14:03