Ta grep for et vendepunkt i kunst og kultur

Sogn og Fjordane har atter en gang fått seg en klagesang. Luften har gått litt ut av ballongene for debatten rundt E 39, sykehus, traseer for vindmøller, og rassikring. Kan ikke være overalt hele tiden. Nå er temaet for fylket kultur og kunst. Endelig. Avisen Firda har kastet seg på bølgen og gitt røslig spalteplass med KULTUR som fast overskrift. Et sunt og pragmatisk signal som vitner om behov for nytt blod i kulturlivet, og lyst til å stå på egne fylkesbein nå som kulturkuttene fra staten er  en realitet.

 Når fylket hadde økonomiske oppgangstider var energien for kunst og kultur noe laber. Budsjettene sikret en døsig hverdag i kulturkontorene og kulturinstitusjoner med stadig sviktende besøkstall. Cash is King. Særlig når det er offentlige kroner.  Nå opplever fylket økonomiske nedgangstider for kultur og kunst. Og da får kulturfolket ræva i gir. Ikke voldsomt, men litt. Tenk hvilke resultat om kulturfolket i fylket hadde hatt 10% av energien til toppturfolket. Alt kulturarbeid som ikke ble gjort i oppgangstider, men som kunne blitt gjort, får nå fokus grunnet de varslede kuttene på 230 millioner over 5 år. Et paradoks i seg selv. Men empiri viser at det er i krisetider man får øynene opp, og endringskompetansen blir satt på prøve.

Hittil observerer jeg via media at fylkets kulturarenaer primært maler fanden på veggen. Alternativ optimisme gjennom å tenke moderne og offensivt i kunst og kulturarbeid er fraværende. Offentlig kutt = passivitet i offentlig kulturliv. Slik har formelen for tenkeboksen vært og kanskje alltid kommer til å bli. Lavkonjunktur eller høykonjunktur for deler av fylkets kulturliv vil ikke gjøre en forskjell. Se på Førde gjennom 20 år. Fylkets hovedstad og etter eget sigende fyrtårn for det meste. Mitt eksempel er kunst i det offentlige rom. Gater og parker ligger der uten innslag av visuelt kunstmiljø. Intet avtrykk i det offentlige rom som speiler kulturpersonligheter eller kulturelle observasjoner fra fortid og samtid.

Om penger kommer eller går spiller ingen rolle. Like kunstøde ligger Førde sitt uteområde der med sitt eneste lyspunkt på festplassen. Den flotte svære piazzaen ved det nye rådhuset har ikke klart å trigge en eneste hjerne i Førde til et aha om å få opp visuelle blikkfang i området. Initiativ fra kunstmuseet var å forvente, men nobiliteten der har vel i dag etter alle disse år med nesa i sky primært funksjon som folkeforlystelse.

Mitt poeng er at kuttene som rammer kultur og kunstliv i fylket er positivt for kreativiteten for å ta nye grep. Det ser vi av all oppmerksomhet feltet har fått det siste året. Foreløpig er oppmeskomheten av det negative slaget, men holdninger kan endres. Firda går her foran og tar en kick off med fast heading om kultur med store bokstaver. Det er bra. Morsomt at Firda tar det grepet når kulturfolket i fylket ellers slår løs på klagemuren.

Nei, slutt med klassisk sosialdemokratisk sutring når staten strammer inn pengesekken. Opplev situasjonen som et vendepunkt for kultur og kunst. Ta nye grep. I disse dager taes det initiativ rettet mot private samlere om å fylle Nasjonalgalleriet i Oslo med privat kunst, når det nye kunstmuseet på vestbanen er på plass. Stein Erik Hagen med sin store kunstsamling vil låne ut sin samling. Flere andre kunstsamlere er også positive.

Myten om at profesjonell kultur og kunst skapes ut fra lyst, behov og glede er ikke helt usann. Fylket bør ta disse nedskjæringene innen kultur, man ikke kommer utenom, på en konstruktiv måte. Vende blikket mot alt som kan krype og gå som lukter kulturell kapital. Privat som offentlig. Med initiativ av den gode sorten kommer allianser i stand. Dette vet jeg gjennom egen praksis. Leserne i fylket er nok litt lei av at jeg bruker min person som eksempel så jeg skal la være. Nesten. Må bare si en ting. Gloppen Skulpturpark Byrkjelo med 80 skulpturer har ikke fått en krone fra staten. Skulpturparken har et besøkstall som kunstmuseet i Førde foreløpig bare kan drømme om. Pågangsmot, smarte telefonhenvendelser, prosjektbeskrivelser, lokale krefter, nettverk mot private og offentlige aktører, aktiv kunstproduksjon etc, er resepten.

Fylket må blåse nedskjæringene en lang marsj, avkle seg sine offerroller, skape sine egne rammer for kunst og kultur på egne vilkår. Slikt blir det godt omdømme av. Få Astrup opp å gå. Få monumenter og skulpturer opp på alle ødeplassene i fylket. La omgivelsene se at fylket puster hardt i sitt profesjonelle kultur og kunstarbeid. Ikke bare i fylkets talløse motbakkeløp. Trenger fylket veildening og hjelp så hjelper jeg gjerne til med konkrete anvisninger for framdrift. Eksempelets makt er verdt å lytte til.

Skriv ny kommentar