Ole Stian Hovland sin blogg

200 år med gløymske og minne

Vi feirar grunnlovsjubileum og ser attende på 200 år med demokratisk sjølvstende. Vi tek fram hendingar frå tida då grunnlova vart skriven og vert imponerte over innsatsen og kløkta som ligg bak dette verket. Eit av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sine bidrag i feiringa, er å skrive artiklar frå alle prestegjeld i fylket som knyter seg til tida kring 1814 og presentere historiske kjelder til 1814 og grunnlova. Kjeldene vi brukar har alle på sitt vis utgangspunkt i dokumenterte hendingar.

Subscribe to RSS - Ole Stian Hovland sin blogg