Kulturbloggen

Kulturbloggen tek ein pause. Målet er å starte opp igjen bloggen i ny form i 2015. Følg med på Kulturnett.sfj.no / facebook.com/kulturnett.sfj.

Ta grep for et vendepunkt i kunst og kultur

Sogn og Fjordane har atter en gang fått seg en klagesang. Luften har gått litt ut av ballongene for debatten rundt E 39, sykehus, traseer for vindmøller, og rassikring. Kan ikke være overalt hele tiden. Nå er temaet for fylket kultur og kunst. Endelig. Avisen Firda har kastet seg på bølgen og gitt røslig spalteplass med KULTUR som fast overskrift.

200 år med gløymske og minne

Vi feirar grunnlovsjubileum og ser attende på 200 år med demokratisk sjølvstende. Vi tek fram hendingar frå tida då grunnlova vart skriven og vert imponerte over innsatsen og kløkta som ligg bak dette verket. Eit av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sine bidrag i feiringa, er å skrive artiklar frå alle prestegjeld i fylket som knyter seg til tida kring 1814 og presentere historiske kjelder til 1814 og grunnlova. Kjeldene vi brukar har alle på sitt vis utgangspunkt i dokumenterte hendingar.

Overflod av kunst uten penger og styring

Sogn og Fjordane skal slankes økonomisk med store beløp. Da vet man at kulturlivet skal blø først. Særlig billedkunsten som forvaltes av Musea i Sogn og Fjordane ligger meget tynt an.

Ord om uttrykksformer

Jeg har lest mer om enn av Wittgenstein og skal ikke late som om jeg kan stoffet. Men jeg vil gjerne få bruke det berømte utsagnet hans som utgangspunkt:

Was sich überhaupt sagen lasst, lasst sich klar sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.                                   

Kunstens bakvendtland

Fylkets håndfulle kunststemmer roper om samling rundt finkulturen. Teater og billedkunst er hellige kuer som skal vernes for allmenn deltaking. Den store hop søker mot det som underholder, og da må varsellampene for det kunsteliten i Førde definerer som kvalitetskunst blinke rødt.

Heiagjeng på Pikantloftet

Fem rettferdige i Årdal med betalt billett til Norge Nett No. Same tal som i Sodoma. Lat eld og svovel regne. Teatersjefen snudde seg og såg at Georg Arnestad vart ei saltstøtte. Kva vil vi med teater? Er det nokon som ikkje vil ha teater i Sogn og Fjordane. Når teatersjefen høyrer Georg Arnestad, høyrer han gamle Cato ”Og dessutan meiner eg at Kartago/Sogn og Fjordane Teater bør øydeleggjast.

SoF teater får ny logo

Måndag 31. mars gjekk teppet opp for drøfting av SoFteater hjå «Kultureliten på Pikantloftet». Ein lyttande teatersjef Terje var rimeleg nøgd med stoda, og han fekk gode råd om korleis drive proft teater her hjå oss. Konstruktivt. Debatten vart som venta litt springande, og det mangla ikkje på «personlege teatervitnesbyrd» om teater si velsigning generelt og SoFteater spesielt.

Fersk Fallos i Førde - "Nett so i London"

Kultureliten på Pikantloftet drøfta utviklinga av Førde sentrum i skinet av Miljøkunstveka for 25 år sidan. Samstundes går ein debatt om urbane kvalitetar på bygdene i Fjordafylket. Førde er alltid i spiss. Alltid! Vi som fekk lyskryss før bystatus. Vi har promenader langs Jølstra og Bysti til fjells. Vi har Pikant på elvebreidda. Det er viktig å ha urbane kvalitetar med tilgang til natur og villmark i bygdebyane våre.

Sogn og Fjordane – eit born av opplysningstida!

Sogn og Fjordane feira i 2013 sitt 250-årsjubileum. På mange vis var det eit vellukka jubileum, som makta å setje fokus på mange av dei kvalitetane som ligg i fylket.

Lokalavis til «evig tid»

«Kultureliten på Pikantloftet» samla seg på nyåret til diskusjon over emnet kulturdekning i lokalmedia. Diskusjonen gav ettertankar. Eg vil i denne bloggen utdjupe eit av momenta som gjer at lokalmedia kvir seg for å setje kritisk søkjelys på kulturlivet med lokal tilknyting.

Fokus på kulturkvalitet

Sogn og Fjordane måler og teller sitt kulturliv for å legitimere sine posisjoner. Både museer, kulturinstitusjoner, medier, forskere og enkeltindivider tolker sine kilder for besøkstall på sin subjektive måte.

Med ”kulturklinisk» blikk – Eid klår nummer ein

Eg fekk litt pes når eg i samband med desembersamlinga med ”Kultureliten på Pikantloftet” drog fram Eid, Flora, Gloppen og Sogndal som dei fire leiande kulturkommunane i fylket. Nokre kjem dragande med Telemarksforsking sin Kulturindeks 2013 som sanningsvitne. Eg skal i denne bloggen argumentere for at desse fire ligg i toppen, og at dei viser fylkessentret Førde ned til ein femteplass. Der vert Førde pusta i nakken av kunstinnovatørane i Fjaler.

Kulturminne – ikkje berre gamle hus

Kulturminne er så mykje meir. Det er rett og slett «eit minne frå eldre tid, frå ein eldre kultur» lyder språkrådet sin definisjon av omgrepet. Vi som er arkivarar, og som ivrar for vern av ikkje-materielle kulturminne, - vi vil gjerne understreke at kulturminne er så mykje, mykje meir enn gamle hus og arkeologiske funnstader.

Billedkunst som velferdsprosjekt?

Fagforeningen for billedkunstnerne i Sogn og Fjordane (BKSF) teller 48 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er ca. 60 år. Hjemmesiden til BKSF speiler ikke akkurat kravet framsatt i Firda 2. desember 2013, om mangfold, frihet, kvalitet og at kunst blir skapt nedenfra. Enkelt sagt er hjemmesiden nesten død. Tre nekrologer, og krav om mer penger står å lese. Intet om den vitalitet og kunstneriske pågangsmot som preger slagordene de presenterte i Firda.

Er vi alle fjogningar?

«Når vi diskuterer kultur, kan vi i grunn like greitt gå inn for ei oppløysing av Sogn og Fjordane. Vi har aldri vore eit fylke, og kjem aldri til å bli det. Her er for mange fjell, fjordar og kronglete vegar over alt.»

Sider

Subscribe to