Stig Eikaas sin blogg

Ta grep for et vendepunkt i kunst og kultur

Sogn og Fjordane har atter en gang fått seg en klagesang. Luften har gått litt ut av ballongene for debatten rundt E 39, sykehus, traseer for vindmøller, og rassikring. Kan ikke være overalt hele tiden. Nå er temaet for fylket kultur og kunst. Endelig. Avisen Firda har kastet seg på bølgen og gitt røslig spalteplass med KULTUR som fast overskrift.

Overflod av kunst uten penger og styring

Sogn og Fjordane skal slankes økonomisk med store beløp. Da vet man at kulturlivet skal blø først. Særlig billedkunsten som forvaltes av Musea i Sogn og Fjordane ligger meget tynt an.

Kunstens bakvendtland

Fylkets håndfulle kunststemmer roper om samling rundt finkulturen. Teater og billedkunst er hellige kuer som skal vernes for allmenn deltaking. Den store hop søker mot det som underholder, og da må varsellampene for det kunsteliten i Førde definerer som kvalitetskunst blinke rødt.

Fokus på kulturkvalitet

Sogn og Fjordane måler og teller sitt kulturliv for å legitimere sine posisjoner. Både museer, kulturinstitusjoner, medier, forskere og enkeltindivider tolker sine kilder for besøkstall på sin subjektive måte.

Billedkunst som velferdsprosjekt?

Fagforeningen for billedkunstnerne i Sogn og Fjordane (BKSF) teller 48 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er ca. 60 år. Hjemmesiden til BKSF speiler ikke akkurat kravet framsatt i Firda 2. desember 2013, om mangfold, frihet, kvalitet og at kunst blir skapt nedenfra. Enkelt sagt er hjemmesiden nesten død. Tre nekrologer, og krav om mer penger står å lese. Intet om den vitalitet og kunstneriske pågangsmot som preger slagordene de presenterte i Firda.

Førde som kunstby?

Førde har både kunsthistorikk og geografi til å utvikle seg til en spektakulær kunstby innen 2020. Mulighetene er der, men politikere og kulturbyråkrater velger å la humla suse. Nytt kunstmuseum står der midt i Førde uten sjel og liv.

Anne Viken sin tapte kulturrevolusjon

Naturkreftene i fylket sluker all energi , og hemmer framdrift for vidløftige endringer i natur og kultur. Skjebnen til kong Sisyfos som fikk i straff å rulle en stein opp en fjellside til evig tid da den alltid glapp før toppen ble nådd, slår meg når jeg scroller lokalmediene i fylket.

Natur vs kultur

Et kjempefylke av kultur og natur

Sogn og Fjordane feirer 250 -årsjubileum i 2013. Da bør fylket stolt vise fram sin fantastiske natur og kulturarv for å vise hva framtiden har å lære av fortiden. Vise at læring for framtiden forutsetter kunnskap og innsikt i fortid og nåtid.

Fylkeskultur - teori eller hverdag?

Et taust kunstfylke

Nettet gir oss folkefasit på alt. Blogger, Facebook, Twitter og kommentarer har blitt tidens avtrykk for vårt kulturelle engasjement. Bilstoff, veistoff, og ulykkesstoff får kommentarer og nettklikk i fleng, mens blogger om kunst får ingen respons fra fylkets innbyggere.

Digital kompetanse og ungt mot i samtidskunsten

En ny generasjon av globalister og medialt kyndige åpner nye porter for kunstens liv.

Ikke stress Sogn og Fjordane med kunsten

Kunstkonferansen i Førde er over. Media fant ingen grunn til å bruke spalteplass på statistiske presentasjoner om geografisk betinget utdeling av stipend og garantiinntekter. Eller at kunstløypa går fra Anda i Gloppen til Dale i Fjaler. Redaksjonene har ikke gått glipp av noen bomber i sin formidling om fylkeskunst i kjølvannet av seminaret. Intet kunne kunstseminaret servere som ikke var klinkende klart fra før.

En analyse av Sogn og Fjordanes status i samfunnskunsten

Sogn og Fjordane ved fylkeskommunen ønsker å sette lys på kunstsituasjonen i fylket. Det er flott. I den anledning avholdes eget seminar 24. og 25. april med tittel "Kunst i bristepunktet mellom bygd og by". Det utvannede og sterkt retoriske samtidskunstbegrepet skal under lupen.

Samtidskunst i Sogn og Fjordane. En vits eller realitet?

Billedkunsten sliter i Norges fremste kunsthistoriske fylke. Arven fra Flintoe, Fearnley, Dahl, som på sine korte visitter, lagde Norges ikonbilder følges ikke opp av ettertidens kunstspirer i fjordfylket. Få kunstnere vil bo og arbeide i fylket. Slik har det da alltid vært. I.C. Dahl skrev det var et umulig fylke å ferdes i. Gunnar.S. Gundersen dro ut. Ludvig Eikaas dro ut. Astrup og Torsheim er unntakene. Og jeg bor jo i Bærum.

Subscribe to RSS - Stig Eikaas sin blogg