Digitalt Fortalt (Sogn og Fjordane)

Subscribe to Digitalt Fortalt (Sogn og Fjordane) nyheitskjelde
Oppdatert: 6 timar 41 min sidan

Kraftverk og meieribruk i Jølster

15.01.2013 - 11:15
Sogn og Fjordane/Jølster

Skryklingen, stemnestad og drifteveg.

14.01.2013 - 19:58
Sogn og Fjordane/Jølster

Badehus i Flesje nn

28.08.2012 - 13:02
Sogn og Fjordane/Balestrand

Vatnahalsen hotell

13.07.2012 - 14:17
Sogn og Fjordane/Aurland

Sivlesteinen

13.07.2012 - 14:09
Sogn og Fjordane/Aurland

Skysstrafikken i Flåmsdalen

13.07.2012 - 13:55
Sogn og Fjordane/Aurland

Seltuftstølen

13.07.2012 - 13:48
Sogn og Fjordane/Aurland

Rallarar og banevaktarar i Kleven

13.07.2012 - 13:43
Sogn og Fjordane/Aurland

Omflakkande stølsliv i Myrdalen

13.07.2012 - 13:04
Sogn og Fjordane/Aurland

Myrdalssvingane

13.07.2012 - 12:55
Sogn og Fjordane/Aurland

Kårdal

13.07.2012 - 12:48
Sogn og Fjordane/Aurland

Kongsholmen og kong Sverres fjellferd

12.07.2012 - 14:27
Sogn og Fjordane/Aurland

Klevabrui

12.07.2012 - 14:16
Sogn og Fjordane/Aurland

Jernvinneanlegget på Seltuftøyri

12.07.2012 - 14:10
Sogn og Fjordane/Aurland

Fretheim hotell og «lakselordane»

12.07.2012 - 13:45
Sogn og Fjordane/Aurland

Flåmsbana

12.07.2012 - 13:33
Sogn og Fjordane/Aurland

Flåm kyrkje (frå 1670)

12.07.2012 - 13:25
Sogn og Fjordane/Aurland

Anleggsveg og transportteneste

12.07.2012 - 12:54
Sogn og Fjordane/Aurland

Menneskeleg påverking av vegetasjonen rundt Seltuftøyri

06.07.2012 - 10:21
Sogn og Fjordane/Aurland

Den eldste vegetasjon og seterdrift på Seltuftstølen

06.07.2012 - 09:54
Sogn og Fjordane/Aurland

Sider